Přeskočit na obsah

Základní informace

Polyfunkční dům v těsné blízkosti historického centra Olomouce.

  • Lokalita: Olomouc
  • Termín realizace: 11/2009 – 3/2011
  • Typ výstavby: Rezidenční

Projekt v číslech

  • 8 komerčních jednotek
  • 15 kanceláří
  • 45 bytů

O projektu

Svým charakterem, hmotovým řešením a výškovou úrovní plynule navazuje na sousední objekty. Půdorys ve tvaru „L“ vychází z tvaru pozemku a zejména z jeho nárožní polohy.

Objekt má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou. V podzemí je umístěno 45 garážových stání a 5 samostatných garáží. V 1. NP jsou navrženy komerční prostory a ve 2.–5. NP bytové a kancelářské jednotky. Objekt je od úrovně 1. NP dispozičně rozdělen na dvě samostatné sekce se schodištěm a výtahem, podzemní podlaží objektu je pro obě sekce společné. V úrovni 1. NP je mezi oběma sekcemi umístěn průjezd, který slouží jako příjezdová komunikace do podzemních garáží. Komerční prostory v 1. NP mají samostatné vstupy z úrovně chodníku.

Základovou konstrukci objektu tvoří monolitická železobetonová deska na vrtaných pilotách. Konstrukce suterénu je s ohledem na přítomnost podzemní vody provedena z vodostavebního betonu jako tzv. bílá vana. Nosné prvky tvoří železobetonové příčné rámy z monolitických sloupů a průvlaků, stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky. Obvodový plášť představuje zdivo z cihelných tvárnic, opatřené kontaktním zateplovacím systémem, v úrovni 1. NP částečně i žulovým obkladem. V rámci projektu byly realizovány komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy.