Přeskočit na obsah

Základní informace

Nová otevřená a zelená čtvrť vznikne v ostravské metropoli.

  • Lokalita: Zábřeh
  • Termín realizace: 2027, 2028, 2029
  • Typ výstavby: Rezidenční, urbanistický

Projekt v číslech

  • 236 bytových jednotek v 6 bytových domech, nové komunitní centrum
  • Realizace nového městského parku
  • Realizace nového náměstí
  • Dotvoření uliční sítě včetně cyklostezek

O projektu

Cílem projektu je vytváření nové čtvrtě s převažující rezidenční funkci. Realizací projektu vznikne obytný soubor o cca 240 bytových jednotek. Důraz bude kladen na otevřenost a prostupnost nové čtvrtě pro veřejnost, a nabídku nových veřejných ploch pro setkávání a trávení voleného času. Dále dojde k dotvoření uliční sítě včetně realizace cyklostezek a parkovacích stání pro veřejnost.

Inovativní přístup

Důraz je kladen na vytvoření tzv. modrozelené infrastruktury (tedy výsadba nových stromů a zvětšení zelených ploch, záhony trvalek a mlatové cesty), na šetrné nakládání s dešťovými vodami. Boj proti tepelným ostrovům (zelené střechy jednotlivých bytových domů, zatravňovací pásy).