Přeskočit na obsah

Základní informace

Rezidenční projekt čtyř bytových domů s celkem 301 byty.

  • Lokalita: Olomouc
  • Termín realizace: 2/2007 – 7/2009
  • Typ výstavby: Rezidenční

Projekt v číslech

  • 4 bytové domy
  • 301 bytových jednotek
  • 200 garážových stání

O projektu

Bytové domy B4 a B3 mají 6 nadzemních a 1 podzemní podlaží, bytové domy B2 a B1 mají 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Základové konstrukce objektů tvoří monolitické železobetonové desky na vrtaných pilotách. Svislé nosné konstrukce bytových domů jsou kombinací železobetonového monolitického skeletu a stěnového systému z cihelných bloků Porotherm. Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky. Objekty jsou zastřešeny plochou střechou, která je na úrovni posledních podlaží využita jako terasa. Obvodový plášť tvoří kontaktní zateplovací systém.

Dominantou jednotlivých bytových domů jsou barevné konstrukce balkonů, které tvoř í desky z vysokotlakého laminátu ve specifické barvě pro každý dům v odstínech červená, žlutá, zelená a modrá. V rámci projektu bytového souboru byly provedeny komunikace, sadové úpravy okolí a vybudována dětská hřiště.